Revizija istražila političke stranke: Pronađene nepravilnosti kod Bandića, Pupovčeva SDSS-a, HSS-u, Živog zida…..

Pojedine političke stranke ignorirale su preporuke revizije, temeljne financijske dokumente nisu izrađivale na propisani način, imovinu i obveze nisu popisale kako su trebale, nisu evidentirale putne naloge i korištenje službenih automobila...

Pojedine političke stranke ignorirale su preporuke revizije, temeljne financijske dokumente nisu izrađivale na propisani način, imovinu i obveze nisu popisale kako su trebale, nisu evidentirale putne naloge i korištenje službenih automobila, neki su od  propusta koje je, obavljajući financijsku reviziju 35 stranaka za 2016., utvrdio Državni ured za reviziju, ipak, treba istaknuti da su stranke, nakon godina u ‘minusu’, prošlu godinu zaključile s viškom prihoda od gotovo 12 milijuna kuna.

Tri najveće stranke bez greške

Nakon što je pregledala financijske izvještaje i poslovanje stranaka, Revizija je izrekla 22 bezuvjetna, 12 uvjetnih i nepovoljno mišljenje Bošnjačkoj demokratskoj stranki Hrvatske – BDSH, koja je negativnu ocjenu dobila i lani.  HDZ, SDP, Most, HNS…, stranke su na čije poslovanje Revizija nije imala zamjerki, to, pak nije bio slučaj sa Živim zidom, HSU-om, HSS-om, Bandićevom Strankom rada i solidarnosti, Pupovčevim SDSS-om, koji su dobili uvjetno mišljenje, a time i poruku da moraju poraditi na otklanjanju uočenih propusta.

Revizija je, naime, utvrdila da Živi zid, BDSH, stranka brodskog gradonačelnika Mirka Duspare, HSS i Bandićeva stranka temeljne financijske izvještaje nisu sastavile na propisani način, odnosno da podaci iskazani u njima nisu točni i istiniti te istovjetni podacima iz poslovnih knjigama ili objavljenim na mrežnoj stranici političke stranke. Zbog navedenog, financijski izvještaji ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja. Kod BDSH-a, HSS-a, SDSS-a bilješke uz izvještaje ne sadrže pregled ugovorenih odnosa, podatke o sudskom postupku koji je u tijeku, pregled stanja i rok dospijeća kredita poslovne banke…

BDSH, Dusparina stranka, HSS, HSU i Živi zid nisu na pravilan način ili nisu uopće popisale imovinu i obveze, knjigovodstveno im stanje nije usklađeno sa stvarnim, a odgovorna osoba u stranci nije donijela odluku o prihvaćanju godišnjeg popisa imovine i obveza, kao i načinu nadoknađivanja manjkova i mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove.

Dusparina stranka knjige vodila kao poduzetnici

Kod čak deset, od 35 pregledanih stranaka, otkrivene su nepravilnosti u vođenju poslovnih knjiga, tako ih je, primjerice, Dusparina vodila po propisima koji vrijede za poduzetnike, a Živi zid ih nije imao uvezene i potpisane, niti zaštićene elektroničkim potpisom.

Pojedine stranke (HČSP, HSLS, HSS, HSU, Laburisti, Živi zid), nisu ustrojile evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila. Pojedini prihodi i rashodi nisu evidentirani u poslovnim knjigama ni iskazani u financijskim izvještajima (Stranka rada i solidarnosti, Živi zid).

Revizija je utvrdila i da stranke ignoriraju njene naloge. Naime, od 157 naloga i preporuka koje je dala u prošloj reviziji, postupljeno je prema njih 75, dakle manje od polovice (47, 8 posto), 21 je u postupku provedbe, a na 61 (38,8 posto) su se stranke oglušile.

Kako je prošla godina bila godina parlamentarnih izbora, Revizija se pozabavila njihovom financijskom stranom. Nepravilnosti i propuste vezane za donacije utvrdila je kod Živog zida i Bandićeve stranke, donacije iz nedopuštenih izvora nisu na vrijeme prijavili DIP-u i uplatili ih u državni proračun, nisu davali potvrde o donacijama, niti sastavili i objavili izvješća o njima.

Revizija se potrudila i provjeriti jesu li donatori političkih stranaka ujedno i njihovi dobavljači te ima li nepravilnosti u postupku javne nabave. Od 2 705 dobavljača u 192 subjekta revizije, 74 dobavljača donirala su osam političkih stranaka, no Revizija nije utvrdila nepravilnosti koje bi ukazivale na neetično ponašanje pri odabiru dobavljača – donatora stranaka.

Prihodi 35 stranaka koje je Revizija ‘pregledala’ (16 parlamentarnih i 19 izvanparlamentarnih) lani su iznosili 147, 5 milijuna, a rashodi 135, 5 milijuna, ostvaren je, dakle, na razini svih stranaka, višak od 11, 9 milijuna kuna. U godini prije, ali i u 2014., stranke su generalno gledano, imale manjak prihoda.

Ipak, preciznosti radi, treba reći da je 27 stranaka iskazalo višak prihoda, a devet manjak, među njima i SDP (3,3 milijuna), Hrvatski laburisti (1, 2 milijuna), stranka Milana Bandića (830.000 kuna), HNS (770.000 kuna). Prošlom godinom mogu, pak, biti zadovoljni HDZ koji je imao višak prihoda od 7, 2 milijuna kuna, Most (4, 5 milijuna), Glavašev HDSSB (1, 2 milijuna).

HDZ-u trećina svih prihoda

Polovicu lanjskih stranačkih prihoda, 77, 7 milijuna kuna, činili su prihodi iz državnog proračuna, iz lokalnih proračuna na njihove se račune ‘slilo’ dodatnih 37 milijuna, od članarina 11, 4 milijuna, a od donacija 14, 4 milijuna kuna.

Na HDZ-ov račun ‘sjela’ je trećina svih stranačkih prihoda (52,1 milijun), a ta stranka bitno odskače i po prihodima od članarina (5,9 milijuna) i donacija građana i tvrtki (8,2 milijuna). Značajne prihode od članarine imaju i SDP (2,4 milijuna) i HNS (1,3 milijuna), donatori su, pak, skloni i Bandićevoj stranci (1, 8 milijuna).

 Prihode od članarina za 2016. nisu iskazali Most, HDSSB, HDS.

Šest stranaka: ukupno 21, 4 milijuna kredita i zajmova

Gleda li se struktura ukupnih rashoda od 135, 5 milijuna kuna, glavninu, odnosno gotovo 65 milijuna kuna, činili su materijalni rashodi, u izbornoj godini na promidžbu je ‘otišlo’ 32, 3 milijuna, a na 221 stranačkog zaposlenika, 25, 5 milijuna kuna, a na druge rashode 5, 3 milijuna kuna.

Državni ured za reviziju pregledao je sve aspekte financijskog života političkih stranaka, pa je tako utvrdio da se glavnina od 21, 6 milijuna kuna obveza za kredite i zajmove tiče šest  stranaka (21, 4 milijuna): HDZ-a, HNS-a, HSS-a, IDS-a, Reformista,  SDP-a. Riječ je o kreditima i pozajmicama za financiranjem izborne promidžbe, podmirenje dospjelih obveza, obrtnih sredstava, tekuće likvidnosti poslovanja i financijski najam vozila.Autor-Hina

A.K.