Sabor u petak o samo jednoj temi, idući tjedan neće zasjedati

Za službenu razvojnu pomoć u toj je godini izdvojeno gotovo 517 milijuna kuna, provedena su 424 projekta, a u provedbi je sudjelovalo 21 resorno tijelo. Od spomenutog iznosa 394 milijuna kuna razvojne pomoći usmjereno je multilateralno, a 123 milijuna kuna za bilateralne programe i projekte...

Hrvatski sabor u petak će raspraviti samo jednu točku dnevnog reda, Vladino Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći inozemstvu za 2020., glasovati neće, a neće ni zasjedati idući tjedan.

Provedba Vladine službene razvojne pomoći inozemstvu za 2020. godinu u bitnome je odredila pandemija covid-19.

Za službenu razvojnu pomoć u toj je godini izdvojeno gotovo 517 milijuna kuna, provedena su 424 projekta, a u provedbi je sudjelovalo 21 resorno tijelo. Od spomenutog iznosa 394 milijuna kuna razvojne pomoći usmjereno je multilateralno, a 123 milijuna kuna za bilateralne programe i projekte.

U odnosu na prethodnu, 2019. godinu, izdvajanja su porasla za 7,5 posto čime je nastavljen trend povećanja ukupnog godišnjeg izdvajanja Hrvatske za provedbu razvojnih i humanitarnih projekata u inozemstvu.

Najviše bilateralnih projekata provedeno je u državama jugoistoka Europe, BiH je najveći pojedinačni primatelj razvojne pomoći Hrvatske.

Od ostalih zemalja projekti su provedeni u Ukrajini, Venezueli, Gambiji, Mauricijusu, Turkmenistanu, Mongoliji, Libiji, Boliviji, Gruziji, Beninu, Siriji, Afganistanu i drugim državama u razvoju.

U provedbi programa i projekata službene razvojne pomoći u 2020. godini sudjelovalo je 10 ministarstava, 2 središnja državna ureda, 5 županija, Hrvatska narodna banka, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Državni hidrometeorološki zavod te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

U toj godini, Hrvatska je izdvojila 7,4 milijuna kuna kao financijsku potporu novo uspostavljenom fondu UN-a za globalnu borbu protiv covid-19 i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, dok je bilateralna humanitarna pomoć u medicinskoj opremi upućena Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Idući tjedan, u kojem Hrvatska u srijedu, 22. lipnja obilježava Dan “antifašističke borbe”, Hrvatski sabor neće zasjedati.H

G.S.