SDLSN: Ako Bajaga može pjevati u Sisku, zašto sindikati u njemu ne mogu kolektivno pregovarati?

Koncert „Bajage i instruktora“ na Sisačkom festivalu piva potaknuo je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske da gradonačelnici Grada Siska, Kristini Ikić Baniček uputi pitanje...

SDLSN se pita zašto Sisak osim za glazbu nije slobodan grad i za pregovore sa sindikatima

(SDLSN, 17. rujna 2018.) Koncert „Bajage i instruktora“ na Sisačkom festivalu piva potaknuo je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske da gradonačelnici Grada Siska, Kristini Ikić Baniček uputi pitanje – ako Bajaga i instruktori mogu pjevati u Sisku, zašto sindikati u njemu ne mogu kolektivno pregovarati?

Pitanje je tim više aktualno, budući da se Sisački festival piva održava u sklopu Dana industrijske baštine, koje je kolektivno pregovaranje sastavni dio.

SDLSN se pita zašto Sisak osim za glazbu nije slobodan grad i za pregovore sa sindikatima i poziva sisačku gradonačelnicu da pristupi kolektivnim pregovorima za Gradsku upravu, ali i s drugim sindikatima koji pregovore traže i putem međunarodnih sindikalnih asocijacija, ali do njih teško ili nikako dolaze.

U slučaju ponovne odbijenice za pokretanjem kolektivnih pregovora u Gradu Sisku, SDLSN razmatra i opciju da iduće godine „nastupi“ kao predgrupa Bajagi ili drugom rock sastavu za koji je Sisak otvoreni grad, a predlaže i da se Dani industrijske baštine upotpune tematskim okruglim stolom „Socijaldemokracija i kolektivno pregovaranje u Gradu Sisku“.

S. Kuhar