SINJSKA ALKA S NAJVIŠE I NAJMANJE OSVOJENIH PUNATA

Pogledajte kad su se održale Alke s najviše i najmanje osvojenh punata...

ALKA

Alka s najviše punata dobivena je 1932. godine, pobijedio je alkar Nikola Jelinčić sa 16 punata nakon 5 pripetavanja s alkarom Lucijanom Lovrićem…

Alka s najmanjim brojem punata dobivena je 1979. godine, pobijedio je alkar Dušan Dinarina sa 5 punata.

U Sinjskoj Alki se trče tri trke i zbrajaju se pogodci kopljanika u metu koja se zove Alka.

ALKA-gORNJI I NAJŠIRI DIO ALKE IZNOSI DVA PUNTA-DVA DIJELA SA STRANA IZNOSE JEDAN PUNAT A SREDINA ILI SRIDA IZNOSI TRI PUNTA.

Alkari tj alkarski kopljanici gađaju Alku u galopskom trku svojih konja te isti da bi bili slavodobitnici moraju imati najviše punata ili pogodaka, kada se zbroje sve tri trke i pogodci u gore navedene mete. Ukoliko dvojica ili više Alkara imaju isti broj punata na kraju treće trke, dolazi do pripetavanja , sve dok jedan alkar ne bude imao najveći zbir punata ili bodova te isti postaje slavodobitnikom Alke.

H.H.