SUD OTVARA STEČAJ NAD SRPSKOM PRAVOSLAVNOM CRKVOM U HRVATSKOJ! Ročište zakazano za 19. prosinca!

Trgovački sud u Zagrebu za 19. prosinca zakazao je ročište na kojem će se odlučivati o prijedlogu otvaranja stečaja nad Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj, eparhijom zagrebačkom-ljubljanskom te je naredio mitropolitu Kirilu Bojoviću da dostavi popis imovine i obaveza eparhije.

Ako osoba ovlaštena za zastupanje dužnika u roku od osam dana ne dostavi popis imovine i obveza dužnika, sud će odrediti saslušanje osobe ovlaštene za zastupanje dužnika, ističe se u sudskoj odluci koju potpisuje sutkinja Jadranka Mađeruh.

“U slučaju neodazivanja na saslušanje sud može osobi ovlaštenoj za zastupanje dužnika odrediti dovođenje, a može ju i kazniti novčanom kaznom u iznosu do 1.327,23 eura (10.000 kuna)”, stoji u rješenju. Sud podsjeća i da za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnog iskaza u postupku pred sudom.

U obrazloženju se navodi da je 4. listopada bio obustavljen skraćeni stečajni postupak pokrenut zahtjevom Financijske agencije (Fina) te je odlučeno da će se postupak nastaviti primjenom općih odredbi Stečajnog zakona.

Kao razlog tome, navodi se kako iz dostavljene dokumentacije proizlazi da društvo raspolaže imovinom i to nekretninama upisanim u zemljišne knjige koje vodi Općinski sud u Puli.

U objavljenoj sudskoj dokumentaciji ne navodi se iznos dugovanja eparhije, no Financijska agencija je pozvana da dostavi potvrdu o stanju žiro računa dužnika s datumom neposredno prije ročišta zakazanog za 19. prosinca.

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, eparhija zagrebačko-ljubljanska upisana je u Registar vjerskih zajednica 16.11.2004., sa sjedištem u Zagrebu – Ilica 7/II.