Sveti Ivan od Boga – jeste li znali da je temelje modernih bolnica dala Crkva?

Sveti Ivan od Boga...

Bartolomé Esteban Murillo: Sveti Ivan od Boga

Potaknut strašnim stanjem koje je vladalo u psihičkim ustanovama njegovog vremena i posebno okrutnim metodama liječenja, portugalski mladić João Cidade Duarte odlučio je svoj život posvetiti bolesnicima. Tom je prilikom rekao: “Neka mi Bog dade vremena da osnujem jednu bolnicu gdje bih mogao prihvatiti ove siromahe i služiti im kako ja želim.” Osnovao je prvu bolnicu u gradu Granadi u Španjolskoj…

Bartolomé Esteban Murillo: Sveti Ivan od Boga
Ivan od Boga prošao je težak put do obraćenja. Nakon obraćenja sa najvećom ljubavlju brinuo je za bolesnike i osnivao bolnice. Njegovo djelo ostalo je živjeti do danas. Red Milosrdne braće, koji je Ivan od Boga osnovao, imao je dvije bolnice u Zagrebu i Zadru, a posljednju bolnicu je na ovim prostorima zatvorila komunistička vlast u Sloveniji. Osamostaljenjem Hrvatske red se obnavlja i osniva prekrasnu psihijatarsku bolnicu „Sveti Rafael“ na obroncima Psunja.
L.K.