ŠVICARAC: Udruga Franak od Vrhovnog suda očekuje povijesnu odluku o konverziji “švicaraca”

Sud je ipak  ispunio svoju zadaću, i prije zastarnog roka za preplaćene kamate donio potrebne odluke, a Udruga Franak vjeruje da je odluka pozitivna i utemeljena na pravu EU-a...

Udruga Franak je na konferenciji za novinare, održanoj u subotu preko puta Vrhovnoga suda RH, obavijestila je javnost o odlukama tog suda o dvjema revizijama na temelju kojih su očekivali da se sazna odgovor na pitanje imaju li dužnici pravo na obeštećenje nakon konverzije CHF kredita…

Riječ je o revizijama Rev 1172/18 i Rev 2868/18 – prije konferencije za novinare objavljena je kompletna odluka revizije 1172/18, ali nije revizije 2868/18, no u udruzi očekuju objavu te odluke sljedeći tjedan i ocjenjuju da će to biti nova povijesna odluka za zaštitu potrošača u Hrvatskoj.

Goran Aleksić, zastupnik Snage i aktivist u Udruzi Franak je ocijenio odluku 1172/18 izvrsnom, jer je njome jasno dano do znanja bankama da njihove jednostrane odluke o maržama i parametrima, koje nisu ugovorili s dužnicima, nemaju vrijednost.  Te marže se ne mogu primijeniti, i  unatoč tome što su banke poslale tijekom 2013. obavijest o parametrima svim dužnicima iz postojećih kredita, i dalje se mogla primijeniti samo početna kamatna stopa ili kamatna stopa niža od početne, dok se povećanja na štetu dužnika potrošača ne prihvaćaju, priopćeno je…

Aleksić smatra kako Hrvatska udruga banaka i dalje obmanjuje javnost da je to pojedinačni slučaj, no presuda se odnosi baš na sve kredite, čak bez obzira na valutnu klauzulu, u kojima banke nisu ugovorile parametre za promjenu kamatne stope. Vjeruje kako je odluka po reviziji 2868/18 pozitivna, i da nije moguće da bi Vrhovni sud donio odluku suprotnu odluci Suda EU C-118/17 prema kojoj sud mora utvrditi je li zakonom vraćen preplaćeni novac, pa ako nije, taj novac onda mora biti vraćen sudski, a matematički je Udruga Franak dokazala da obeštećenje nije ostvareno.

Kako se napominje u priopćenju, odluka 2868/18 nakon pravomoćne presude u slučaju franak bit će nova povijesna odluka za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj.

Elvis Sudar, predsjednik Upravnog odbora Udruge Franak, izrazio je zadovoljstvo što je Vrhovni sud odlučio po revizijama iz oba bitnih predmeta, i ukazao na to kako Udruga Franak s velikim optimizmom očekuje objavu odluke koju još nisu saznali.

“Revizija 1172/18 nije odgovorila na naša otvorena pitanja o konvertiranim kreditima, ali će na to pitanje odgovoriti revizija 2868/18, pa stoga ne možemo još uvijek ništa konkretno reći o tome kako Vrhovni sud tretira dužnike iz konvertiranih kredita”, rekao je.

Naglasio je kako je Udruga Franak zadnja dva-tri mjeseca javno i transparentno objašnjavala zašto konverzija nije donijela obeštećenje u skladu s pravom EU-a te je dobila potvrdu onoga što govori i u presudi Suda EU C-118/17.

Maja Gavran, aktivistica Udruge Franak iz Siska, rekla je kako proživljavaju “višemjesečni triler”, i da je ljudima jako teško izdržati to čekanje i pravnu nesigurnost u kojoj su se našli, a udruga Franak već je razmatrala i mogućnost prosvjeda te je započela i pripreme za prosvjed ukoliko se odluke ne donesu tijekom ožujka, kao što je obećano sa Vrhovnog suda.

No, sud je ipak  ispunio svoju zadaću, i prije zastarnog roka za preplaćene kamate donio potrebne odluke, a Udruga Franak vjeruje da je odluka pozitivna i utemeljena na pravu EU-a, koje je tako jasno kristalizirano kroz odluku Suda EU C-118/17, napomenula je.H

G.S.