U Sabor upućen konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka

Ovim Zakonom utvrđuju se pravila zaštite fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji...

Vlada je u petak održala telefonsku sjednicu s koje je u saborsku proceduru uputila Konačni prijedlog zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (EU).

Ovim Zakonom utvrđuju se pravila zaštite fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i sprječavanje takvih prijetnji.

Pravila o zaštiti fizičkih osoba primjenjuju se na obradu osobnih podataka automatiziranim sredstvima, kao i na ručnu obradu, ako su osobni podaci pohranjeni ili ih se namjerava pohraniti u sustav.

Zakonom se utvrđuje, stoji u obrazloženju, da svaka obrada osobnih podataka mora biti zakonita, poštena i transparentna u odnosu na fizičke osobe na koje se odnosi te provedena samo u svrhe određene zakonom, a one trebaju biti upoznate s rizicima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom njihovih osobnih podataka i načinom ostvarivanja njihovih prava.

Osobni podaci trebaju biti primjereni i nužni za potrebe za koje se obrađuju, osobito treba osigurati da se ne prikupljaju suvišni osobni podaci i da se ne pohranjuju dulje nego što je nužno za potrebe za koje se obrađuju, a smiju se obrađivati samo ako se svrha obrade opravdano ne može postići drugim sredstvima, stoji u obrazloženju.

Zakonom se uređuje i da sva nadležna tijela na koja se primjenjuju njegove odredbe, odnosno voditelji obrade, omoguće ispitaniku ostvarivanje prava bez naknade i na lako dostupan način, osobito pravo na pristup osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje te ograničavanje obrade.H

G.S.