Ponedjeljak, 15. srpnja 2024.

Ne pitaj što Domovina može učiniti za tebe, nego što ti možeš učiniti za Domovinu

U SELU KNEZOVLJANI UBIJENA 194 ZAROBLJENIKA – U BLIZINI SE U BUNARU POJAVILA KRV ŽRTAVA (Sve potvrdili u izvješću OZN-e)

Da je Hrvatska zemlja koja zločince ne procesuira i žrtve ne sahranjuje i pored pismenih, usmenih, fizičkih i drugih dokaza uvjerili smo se stotinama puta do sada. Do kada tako? Ovo je samo jedan od stotina primjera gdje u arhivu leži dokument koji potvrđuje zločin, mjesto zločina, broj žrtava, postojeće svjedoke, ime glavnog egzekutora a da Hrvatsko pravosuđe ne mrdne ni prstom. Nadamo se da će ubrzo doći i vrijeme kada će odgovorne osobe iz takvog pravosuđa morati odgovarati pred zakonom što nisu postupali po zakonu kako bi se zločinci kaznili ali i žrtve dostojno sahranile. Vjerujemo da će doći vrijeme pravde…

Tako imamo slučaj gdje se u izvješću OZN-e za “okrug Baniju” iznose činjenice o počinjenom zločinu nad 194 zarobljenika, svega jedan kilometar od sela Knezovljani kod Kostajnice. Ovdje donosimo dio tog izvješća koji se odnosi na taj zločin. Izvješće donosimo u izvornom obliku.

1945., lipanj 6.

Izvješće OZN-e za okrug Banija upućen OZN-i za Hrvatsku o svojem radu, o masovnoj likvidaciji kod Kostajnice i o radu Oblasnog suda Banije

Odjeljenje zaštite naroda

Za okrug Baniju

Broj 87/45, dne 6. VI. 1945. g.

Zemaljskom odelenju zaštite naroda za Hrvatsku

Dostavljamo Vam izveštaj:

U hrvatskim selima u priličnoj mjeri osjeća se rad Mačekovih agenata, nažalost glavniji agenti jesu iz N.O.O-a, i J.N.O.F-e, a mislim što nisam siguran da Mačekovi agenti dobivaju direktive od bivšeg kotarskog člana HSS-a Mate Patarana, koji se sada nalazi u Okružnoj J.N.O.F-i Banije, koji je bio godinu dana na našem oslobodjenom teritoriju. Pataran je već na više mjesta vršio intervencije za pojedine uhapšenike, kao što je 1. VI. sazvao jedan sastanak u gradu Petrinji od tz. rodoljuba, koje smo zatekli u uporištu, te su na sastanku tražili da bi se formirala komisija od gradjana Petrinje, koji bi otišli obići logore da vide kako logoraši žive. Mi smo pravovremeno saznali za taj sastanak, te su i naši članovi J.N.O.F-e okružne išli na taj sastanak. Na samome sastanku kritikovali su Patarana kako to da je sazvao taj sastanak, on se izgovara da nije sazvao taj sastanak već da je to inicijativa samih rodoljuba u gradu, pošto oni osjećaju da se u logoru narod pati. Mi pratimo djelovanje Patarana te prikupljamo podatke o njegovom kretanju i ljudima sa kojima se druži.

Usmeno sam Vas upoznao o stanju u II. bat. N.(arodne) Obrane, do danas se nije skoro ništa učinilo, da se nekoji rukovodioci tamo smijene, kao napr. Pomoćnik komesara zvani Firga. Moje mišljenje je da on imade podršku iz štaba brigade te Vi trebate nastojati da se već jednom sredi stanje u ovom bataljonu. Ponovno Vas upozoravam o likvidaciji, koja je izvršena unazad 5-6 dana. Sa istom likvidacijom rukovodio je Firga, koji je odveo jednu grupu zarobljenika od njih 194 te ih likvidirao u blizini sela Knezovljana, svega udaljenosti kilometar od sela i 40 – 50 metara daleko od puta, kod same likvidacije bili su odbornici sela tako da za likvidaciju znade cijelo selo, pošto su nekoji dobili i robe od ubijenih. Nedaleko od samoga mjesta gdje su ovi likvidirani imade jedan bunar, u kojemu se pojavila sama krv.

Pošto likvidirani nisu bili dobro zakopani, dali smo u zadatak da se odmah nabaca još zemlje, pošto su već počeli smrditi, a ujedno da se sam bunar zatrpa.

Smrt fašizmu – Sloboda narodu !

M.P.

Načelnik major

Putnik (v.r.)

Izvornik, strojopis

HDA, Zagreb, 1491, 7.0.2.

Izvor: Hrvatski institut za povijest, Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.,-1946., Zagreb, 2009.

komunistickizlocini.net

H.H.

Najnovije

Nadbiskup Lingua u Međugorju: Mogu se prosuđivati samo djela, vanjski fenomeni

Foto:Radiopostaja Mir Međugorje   U nedjelju, 14. srpnja 2024. godine večernju svetu misu na vanjskom oltaru crkve sv. Jakova u Međugorju predslavio je apostolski nuncij u...

Atentat na Trumpa – tako to rade ljevičari

Foto:Screenshot   Piše: Ivan Matić Nević Trump mora pobijediti i postati novi (stari) predsjednik Sjedinjenih Država! Naime, u subotu 13. srpnja - na predizbornom skupu u Pennsylvaniji -...

Biblijska poruka 15.7.2024. i tumačenje fra Tomislava Pervana: Sveti Bonaventura – franjevac, crkveni naučitelj, biskup

Foto:Radiopostaja Mir Međugorje   Mt 5,13-19 »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se...

Udruge iz Domovinskog rata HVO-a HB na obilježavanju 33. obljetnice osnutka ZNG HV Antunovac

Foto:Udruga veterana Vojne policije HVO HB Mostar   U Antunovcu, nekadašnjoj južnoj liniji obrane Grada Osijeka, obilježena je 33. obljetnica osnutka Antunovačke satnije, prve postrojbe Zbora...

Uvrijedila katolike, ali SPC joj je ok: Rada Borić okružena lijevom falangom kod Porfirija

Foto:Crodex.net   Rada Borić, možemovka koja je šokirala izjavom na nedavnom okruglom stolu svoje stranke u Hrvatskom saboru, redovno se družila s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve...