Udruga veterana 5. Gardijske brigade „Sokolovi“ stavlja se na raspolaganje za gašenje požara

Poštovani,

Udruga veterana 5. Gardijske brigade „Sokolovi“ stavlja se na raspolaganje lokalnim i državnim institucijama za bilo kakvu pomoć prilikom gašenja požara ili bilo kakvih drugih elementarnih nepogoda (50 osoba). Možemo intervenirati u roku 24 sata na bilo kojem dijelu teritorija Republike Hrvatske.

ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU!

mail: 5gbrsokolovi@gmail.com