Umirovljenici iz BiH i Srbije koji žive u RH dobit će 60 do 160 eura

Silvano Hrelja, foto: Mirovina.hr

Umirovljenici koji žive u Hrvatskoj, a mirovinu su zaradili u Bosni i Hercegovini, Srbiji ili nekoj trećoj zemlji prvi put će dobiti jednokratnu novčanu pomoć za pokrivanje troškova života. Točan broj ljudi koji su se konačno provukli na listu Vladinih dobitnika unutar umirovljeničke populacije nitko ne zna, no procjenjuje se da u Hrvatskoj živi 20 do 30 tisuća umirovljenika koji nisu imali ni jedan dan radnog staža u Hrvatskoj. Njihove su mirovine male, ali zaobišle su ih sve dosadašnje interventne isplate hrvatske Vlade. Većinom su to ljudi koji su tijekom rata pobjegli iz svojih sredina i doselili se u Hrvatsku.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje poslao je obavijest da će se “jednokratno novčano primanje” isplatiti samo onim umirovljenicima koji su zaradili mirovinu u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. To pokriva gotovo sve zemlje iz kojih su se umirovljenici mogli doseliti. Pomoć će dobiti ljudi čija inozemna mirovina za travanj ne prelazi 610 eura i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.

Dodatni uvjet jest da ovi korisnici imaju neprekinuto prebivalište u Republici Hrvatskoj od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Vladine odluke da se isplata pomoći primijeni i na njih. Kako je odluka objavljena 25. svibnja, to znači da pomoć mogu dobiti svi umirovljenici koji su se doselili u Hrvatsku prije 25. veljače 2023. godine. Svi koji misle da ostvaruju pravo na novčanu pomoć pozvani su da Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o iznosu mirovine za travanj 2023. kao i broj računa otvorenog u banci u RH.

Dokaz može biti potvrda banke iz koje se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za travanj 2023. ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za travanj 2023. Jedan od navedenih dokaza treba dostaviti HZMO-u do 31. kolovoza 2023. Dokaz o visini inozemne mirovine može se dostaviti poštom na adresu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može naći na internetskim stranicama HZMO-a, a može se popuniti na kompjuteru te isprintati.

HZMO navodi da zbog automatske obrade dostavljenih tiskanica podatke treba popuniti tiskanim slovima ili na kompjutoru u za to namijenjena polja. Također, dokaz će se moći dostaviti i putem online obrasca koji će biti dostupan na internetskim stranicama HZMO-a od 15. lipnja 2023. Korisnicima samo inozemnih mirovina novac će biti isplaćen najkasnije u listopadu 2023. godine.

Iznos jednokratne novčane naknada određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja. Korisnicima čija je mirovina do 260 eura isplatit će se 160 eura. Umirovljenicima čija je mirovina od 260,01 do 330 eura isplatit će se 120 eura, onima s mirovinama od 330,01 do 470 eura sjest će na račun 80 eura te ljudima čije su mirovine od 470,01 do 610 eura – 60 eura. Jednokratno novčano primanje izuzeto je od ovrhe i ne podliježe oporezivanju.

Od travnja 2021. godine do sada država je umirovljenicima isplatila pet izvanrednih jednokratnih naknada, počev od COVID dodatka 2021 godine, preko energetskog, inflatornog, božićnog, pa do ponovljenog inflatornog dodatka isplaćenog u travnju ove godine. Za te je namjene 617 do 700 tisuća umirovljenika dobilo oko 300 milijuna eura. Država dosad nije isplatila ni centa hrvatskim umirovljenicima čije su mirovine preko 610 eura. Na inzistiranje saborskog zastupnika Silvana Hrelje Vlada je prvi put u program izvanredne pomoći uključila ljude koji žive od prilično male inozemne mirovine, uglavnom zarađene u nekadašnjim jugoslavenskim republikama. Koliko točno takvih umirovljenika živi u Hrvatskoj, moglo bi se znati nakon što se zainteresirani odazovu na poziv i dostave podatke.