VIDEO 16. prosinca 1991. srpske paravojne postrojbe masakriraju 21 hrvatskog civila u Joševici kod Gline…

Nakon par tjedana ubijaju još 3 Hrvata. Ukupno su ubili 32 Joševičana od njih 150 koliko ih je prije rata živjelo u tom selu...

16. prosinca 1991. srpske paravojne postrojbe masakriraju 21 hrvatskog civila u Joševici kod Gline. Nakon par tjedana ubijaju još 3 Hrvata. Ukupno su ubili 32 Joševičana od njih 150 koliko ih je prije rata živjelo u tom selu…

Među tim srpskim koljačima isticao se ratni zločinac Dragan Vasiljković koji je predvodio četnike i likvidacije. Zajedno sa četnicima sudjelovao je u masakriranju nevinih Hrvata…

M.M.