(VIDEO) KRVAVI BOJ ZA HRVATSKI NOVIGRAD:Nakon što su u teškim bitkama oslobodili Novigrad, pripadnici 4. gardijske brigade, primili su i žestok protuudar,gradić su teškom mukom branile i pridružene snage u čemu su se posebnom hrabrošću istaknule Vange iz Pule…

Novigrad je obranjen, ali uz iznimno visoku cijenu. U obrani tog maloga dalmatinskoga gradića poginulo je više od 70 branitelja a u odlučnom dvotjednom sudaru život je izgubilo 5, a teže i lakše ranjeno 66 Gromova...

Nakon što su u teškim bitkama oslobodili Novigrad, pripadnici 4. gardijske brigade, primili su i žestok protuudar. Bitke su trajale danima, a gradić su teškom mukom branile i pridružene snage lokalnih postrojbi, specijalnih postrojbi Zrinski i Frankopan te postrojbi mornaričkog pješaštva, u čemu su se posebnom hrabrošću istaknule Vange iz Pule…

Pulske Vange“ su na izrazito nepovoljnom terenu i u teškim uvjetima održale položaje bez povlačenja te sačuvale Novigrad od više pokušaja neprijateljskog prodora, a svoju hrabrost platili su velikim žrtvama – 30 ranjenih suboraca i četiri poginula u samo prva tri dana obrane Novigrada. O težini borbe govori i podatak da je tu svaki četvrti pripadnik jedinice izbačen iz stroja. Živote su u borbama izgubili Muharem Hamzić, Anđelko Kecman, Dragan Grabovac , Miljenko Kvesić, Hvala vam i slava! Laka vam hrvatska zemlja!

Prema srpskim podacima, u zaleđe Zadra pristiglo je više od 4000 boraca, a među njima i Arkanovi Tigrovi i Vukovi s Vučjaka. Pod posebnim udarom bili su selo Kašić i Novigrad. Boj za Novigrad bio je iznimno važan objema stranama. Srpska je strana htjela izlaz na more, povratak na „srpski biser Jadrana“, a samo zauzimanje Novigrada kao grada imalo bi važnu stratešku, a ne samo simboličnu komponentu. Nakon što su u teškim bitkama oslobodili Novigrad, pripadnici 4. gardijske brigade, primili su i žestok protuudar. Bitke su trajale danima, a gradić su teškom mukom branile i pridružene snage lokalnih postrojbi, specijalnih postrojbi Zrinski i Frankopan te postrojbi mornaričkog pješaštva, u čemu su se posebnom hrabrošću istaknule Vange iz Pule.

Kada se Novigrad našao pred samim padom, na zapovijed brigadira Ante Gotovine helikopterskim desantom 11. veljače 1993. u boj je uvedena Taktička skupina 2. gardijske brigade Gromova, sastavljene uglavnom od pripadnika legendarne bojne Crnih mambi. Odmah nakon dolaska u grad, za koji se nije točno ni znalo u čijim je rukama, zapovjednik postrojbe, pukovnik Boris Jacović, poslao je jednu skupinu u protunapad ne bi li dobio na vremenu. Taj sudar bio je paklen; Gromovima su poginuli zapovjednici Dragutin Naglaš i Vlado Brebrić, a i iz stroja je izbačeno nekoliko najboljih ljudi. Bio je to uvod u niz sukoba u okolici Novigrada, vođenih oko gradskoga groblja, Baždarića, Narandžića i Grgurića. Borbe su bile svakodnevne, dramatične i teške. Zadnji veliki napad srpske su snage povele 17. veljače, no doživjeli su težak poraz.

Poslije toga slijedili su uglavnom topnički napadi jer snaga za novi veliki udar napadači jednostavno više nisu imali. Novigrad je obranjen, ali uz iznimno visoku cijenu. U obrani tog maloga dalmatinskoga gradića poginulo je više od 70 branitelja a u odlučnom dvotjednom sudaru život je izgubilo 5, a teže i lakše ranjeno 66 Gromova.

T.H.