(VIDEO) ODLAZAK U ZAROBLJENIŠTVO I POČETAK AGONIJE!POSLUŠAJTE OVO ISTINSKO I STRAŠNO SVJEDOČENJE…

Na meni je da pričam o poginulima i nestalima. Oni su bili divovi...

[ODLAZAK U ZAROBLJENIŠTVO I POČETAK AGONIJE]
Dana 19.11.1991. zarobljen sam i počinje agonija koja je trajala 272 dana. Pokušao sam Vam dočarati svoje misli i svoje osjećaje koji su me obuzimali kada sam vidio prvog neprijateljskog vojnika i kada sam shvatio da sam na prevaru zarobljen. Poslušajte moju priču!…napisao je Stipo Mlinarić Ćipe…
Na meni je da pričam o poginulima i nestalima. Oni su bili divovi, kaže Mlinarić
Morao sam donijeti nekoliko odluka. Neke su se pokazale dobre a neke i nisu bile najbolje.
POSLUŠAJTE NJEGOVO STRAVIČNO SVJEDOČENJE

M.M.