VIDEO: POGLEDAJTE ZABORAVLJENE SNIMKE: – KARLOVAC U DOMOVINSKOM RATU 1991.-1995.:”110. -U obrani jedine domovine Hrvatske

Već tijekom kolovoza i rujna, njezini pripadnici držali su položaje u Lasinji i Topuskom, zatim na Slunjskim brdima, a čuvali su i mostove na rijeci Mrežnici. S obzirom na goleme oružane potencijale Jugoslavenske narodne armije u Karlovcu, najvažnija zadaća 110. brigade bila je blokada vojarni i brojnih drugih vojnih objekata...

Dana 28. lipnja 1991. u Karlovcu je osnovana 110. brigada Zbora narodne garde.

Već tijekom kolovoza i rujna, njezini pripadnici držali su položaje u Lasinji i Topuskom, zatim na Slunjskim brdima, a čuvali su i mostove na rijeci Mrežnici. S obzirom na goleme oružane potencijale Jugoslavenske narodne armije u Karlovcu, najvažnija zadaća 110. brigade bila je blokada vojarni i brojnih drugih vojnih objekata. Dok je u listopadu dogovorena predaja većine objekata JNA, tijekom studenog vodile su se su žestoke borbe za vojarnu Logorište i skladište Jamadol u kojima je brigada pretrpjela velike gubitke.

Zauzimanjem Jamadola i završetkom bitke za Logorište, iz kojeg se neprijatelj unatoč gubitku 8 tenkova, uspio probiti počinivši pritom teške zločine, znatno je ojačana obrana šireg područja Karlovca, pa i dobrog dijela Hrvatske.

Presudan potez u obrani Karlovca bila je obrana Turnja čime je donekle stabilizirano stanje u gradu koji je bio meta učestalih topničkih napada. Upravo na Turnju 110. brigada pružala je snažan otpor neprijatelju i obranila grad. Brigada je djelovala i na ogulinskom području čuvajući važne kote na komunikacijskom pravcu između sjevera i juga Hrvatske.

M.M.