(VIDEO)TRAŽI SE OSTAVKA KIRINA! POSLUŠAJTE ŠTO KAŽE GRADONAČELNIK VIROVITICE KIRIN U SVOJU OBRANU O NESTALOM NOVCU…

Traži se ostavka Kirina!...Ja sam samo lokalni političar, kaže Kirin. Što se tiče same dokumentacije, a ona je krivotvorena mi smatramo da je u redu...

Ja sam samo lokalni političar, kaže Kirin. Što se tiče same dokumentacije, a ona je krivotvorena mi smatramo da je u redu…

Te transakcije nisu bile provedene u našem knjigovodstvu. Kad smo vidjeli na banci da nedostaje tek onda se reagiralo.

Traži se ostavka Kirina!

Poslušajte što Kirin kaže-VIDEO