Vlada objavila koje će udruge dobiti novac za provedbu Istanbulske konvencije…

“U državnom proračunu osigurana su financijska sredstva na pozicijama državnih tijela, za 2018. godinu u iznosu od 71.082.327,00 kuna, dok su za 2019. planirana sredstva u iznosu od 70.566.264,00 kuna...

Na pitanje saborskog zastupnika Ivana Vilibora Sinčića o financiranju Istanbulske konvencije Vlade je danas objavila koliko će se točno novca potrošiti na provedbu Istanbulske konvencije te koje udruge će dobiti novac.

“U državnom proračunu osigurana su financijska sredstva na pozicijama državnih tijela, za 2018. godinu u iznosu od 71.082.327,00 kuna, dok su za 2019. planirana sredstva u iznosu od 70.566.264,00 kuna.

Navedeni iznosi čine zbroj financijskih sredstava već osiguranih za provedbu mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za 2018. godinu u iznosu od 69.592.327,00 kuna i 2019. godinu u iznosu od 69.076.264,00 kune te dodatnih sredstava osiguranih za provedbu Konvencije u iznosu od 1.490.000,00 kuna za 2018. godinu i 1.490.000,00 kuna za 2019. godinu.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za provedbu mjera Nacionalne strategije, putem koje će se ostvariti i provedba Konvencije, na godišnjoj razini osiguralo je 7.340.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena provođenju projekata i programa organizacija civilnoga društva s ciljem prevencije i suzbijanja nasilja te pružanja pomoći žrtvama koje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodjeljuje putem natječaja i u tu svrhu je na godišnjoj razini osigurano 500.000,00 kuna, za rad skloništa osigurano je 6.800.000,00 kuna, a za edukacije i tisak materijala 40.000,00 kuna”, dio je vladinog odgovora.

“Financijska sredstva namijenjena radu skloništa čiji rad financijski podupire Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku planirana su za 17 udruga koje se financiraju na dva načina kako slijedi:

  • ugovaranjem usluga u mreži socijalne skrbi kroz sustav „glavarina“ (3.200,00 kn po korisnici mjesečno) financira se rad domova/ustanova/udruga koje osiguravaju smještaj žrtvama nasilja u obitelji;
  • putem natječaja pruža se financijska potpora autonomnim ženskim skloništima za žrtve nasilja u obitelji, koje vode organizacije civilnog društva”, objašnjavaju iz vlade.

“Iz sustava ‘glavarina’ financijsku potporu ostvaruju sljedeći pružatelji usluga smještaja:

Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“, Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije – udruga B.a.B.e., Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“, Centar za rehabilitaciju – Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja Osijek, „Sv. Ana“ Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Rijeci, Caritas nadbiskupije Split, Caritas biskupije Šibenik i DUGA – Udruga za pomoć ženi i djetetu.

Temeljem trogodišnjeg natječaja za razdoblje od 2016. do 2018. godine, financijska potpora pruža se organizacijama civilnoga društva Autonomnoj ženskoj kući Zagreb, udruzi Ženska pomoć sada SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, Ženskoj grupi Karlovac Korak, Centru za žene ADELA, Udruzi Brod – Grupi za ženska ljudska prava, Udruzi Sigurna kuća Istra i Udruzi za zaštitu obitelji Rijeka – U.Z.O.R.”, objavili su iz Vlade.

Odgovor Vlade Sičiću na donjem linku

https://www.scribd.com/document/376800160/Koje-%C4%87e-udruge-dobiti-novac-za-Istanbulsku-Odgovor-Vade-Ivanu-Viliboru-Sin%C4%8Di%C4%87u#from_embed

G.S.

Comments are closed.