Za Europsku agenciju za lijekove kandidiralo se 19 gradova, među njima i Zagreb

Hrvatska ima tradiciju i znanje, rekao je Kujundžić, podsjetivši na nobelovce Lavoslava Ružičku i Vladimira Preloga, te napomenuo da su pripremljeni materijali i obavljeni razgovori s nekoliko europskih ministara zdravstva i veleposlanika. Kujundžić je napomenuo  i da u slučaju dobivanja sjedišta EMA-e neće biti dodatnih troškova za Hrvatsku...

sjedište Europske agencije za lijekove u Londonu
sjedište Europske agencije za lijekove u Londonu

Države članice Europske unije su uputile 27 kandidatura za udomljavanje dvije agencije EU-a koje su trenutno smještene u Londonu, a nakon izlaska Velike Britanije iz Unije trebaju preseliti u neki od gradova članica EU-a, objavio je u utorak Europsko vijeće, a među kandidatima za jednu od agencija je i grad Zagreb.

Za udomljavanje Europske agencije za lijekove (EMA) pristiglo je 19 ponuda, među kojima i ona grada Zagreba, a za Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) osam. Europsko vijeće je najavilo da će uskoro na svojim internetskim objaviti sve ponude.

O budućim sjedištima agencija dogovor treba postići 27 članica EU-a, a na marginama sastanka održanog 22. lipnja europski su čelnici usuglasili postupak donošenja te odluke. Prvi korak je bio davanje ponuda za udomljavanje agencija do 31. srpnja.

Posebno velik interes vlada za domaćinstvo agenciji za lijekove koja ima oko 900 zaposlenika.

Za smještanje Europske agencije za lijekove ponude su dali Amsterdam, Atena, Barcelona, Bonn, Bratislava, Bruxelles, Bukurešt, Kopenhagen, Dublin, Helsinki, Lille, Milan, Porto, Sofija, Stockholm, Malta, Beč, Varšava i Zagreb.

EMA je nadležna za odobravanje i praćenje lijekova u EU-u, odnosno za odobravanje stavljanja lijekova na tržište.

Zadaća EBA-e je provedba standardnog skupa pravila za regulaciju i nadzor bankarstva u svim državama članicama EU-a

Za smještaj Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ponudili su se Bruxelles, Dublin, Frankfurt, Pariz, Prag, Luxembourg, Beč i Varšava.

Obje agencije neće moći ići u jednu zemlju članicu.

Ponude će biti ocijenjene  na temelju šest kriterija oko kojih se složilo 27 članica. Budući domaćin mora jamčiti da će agencije biti operativne u trenutku izlaska Velike Britanije iz EU-a i osigurati kontinuitet poslovanja. Pored toga buduće sjedište mora biti prometno dobro povezano, mora nuditi višejezične škole za djecu zaposlenika agencija i pristup tržištu rada i zdravstvenoj zaštiti za njihove obitelji.

Jedan od dogovorenih kriterija je i da se teži razmještanju agencija u različite članice, što povećava izglede zemalja u kojima za sada još nije smještena niti jedna europska agencija, među kojima je i Hrvatska. Osim Hrvatske agencije još nemaju Bugarska, Cipar, Slovačka i Rumunjska.

U odluci su pobrojani i drugi kriteriji koji moraju biti zadovoljeni, poput odgovarajuće zgrade s potrebnom kvadraturom. Primjerice, sadašnje sjedište EMA-e u Londonu ima 27.000 metara četvornih površine, od čega 6000 metara četvornih otpada na urede različite površine.

Postupak izbora trajat će od rujna do studenoga

Komisija će do kraja rujna ocijeniti pristigle prijave, a onda će o tome raspravljati države članice na različitim razinama, između ostaloga i na najvišoj razini na summitu u listopadu. Konačni odabir lokacije trebao bi se obaviti na sastanku Vijeća za opće poslove u studenome.

Izbor sjedišta za svaku od dvije agencije obavit će se u nekoliko krugova. U prvom krugu svaka zemlja raspolaže sa po šest bodova. Za najbolji prijedlog može dati tri boda, za drugi dva i za treći jedan bod. Ako neki od kandidata dobije u prvom krugu od najmanje 14 zemalja članica (natpolovična većina zemalja članica) maksimalnih tri boda, sjedište je njegovo. Ako to nije slučaj pristupa se drugom krugu u kojem svaka zemlja ima jedan glas s po jednim bodom, koji može dati jednom od dva ili tri najbolja kandidata. Ako nitko u drugom krugu ne dobije 14 glasova, pristupa se trećem krugu u koji ulaze oni gradovi s najviše glasova. U trećem krugu dobija onaj koji ima najveći broj glasova. U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova pristupa se izvlačenju, koje organizira trenutačno predsjedavajuća zemlja.

Hrvatski premijer Andrej Plenković u lipnju je rekao kako su najveći hrvatski aduti za domaćinstvo Europske agencije za lijekove (EMA) snažna tradicija javnog zdravstva i činjenica da je nova članica u kojoj nijedna europska agencija nema sjedište, a najveći izazov je pronaći odgovorajući prostor.

“Naš adut je snažna tradicija javnog zdravstva i činjenica da smo nova država članica koja nema sjedište niti jedne agencije. To su dva glavna aduta. Ono što trebamo vidjeti jest kako pronaći adekvatan prostor, što nije lako i što je po mom sudu najveća zadaća radne skupine koju vodi ministar Kujundžić, a i drugi ministri se moraju uključiti”, rekao je Plenković na summitu čelnika EU-a.

“U svakom slučaju pokušat ćemo s naše strane dati maksimalan napor da predstavimo našu želju, premda u ovoj utakmici neće biti jednostavno. Znate, kada se nešto seli iz Londona, onda ovi drugi većih gabarita imaju veća očekivanja, ali vidjet ćemo, bitno je da bude korektna i pravična zemljopisna distribucija”, rekao je hrvatski premijer.

Sredinom srpnja ministar zdravstva Milan Kujundžić je, objavljujući da je Hrvatska podnijela kandidaturu za domaćinstvo sjedišta Europske agencije za lijekove (EMA),  ustvrdio kako Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete, lobira za to preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova i ima objektivne šanse dobiti sjedište EMA-e.

Kriteriji su dosta visoki, kazao je Kujundžić napominjući da u Londonu u EMA-i radi oko 900 zaposlenika pa treba osigurati prostor od najmanje 27.000 četvornih metara s visokim standardima i infrastrukturom. U Zagrebu imamo takav prostor u Zagrebačkoj aveniji površine 32.000 četvornih metara, a cijene najma poslovnog  prostora u Hrvatskoj niže su nego u većini ostalih zemalja kandidatkinja, pa je to hrvatska komparativna prednost, rekao je Kujundžić

Hrvatska ima tradiciju i znanje, rekao je Kujundžić, podsjetivši na nobelovce Lavoslava Ružičku i Vladimira Preloga, te napomenuo da su pripremljeni materijali i obavljeni razgovori s nekoliko europskih ministara zdravstva i veleposlanika. Kujundžić je napomenuo  i da u slučaju dobivanja sjedišta EMA-e neće biti dodatnih troškova za Hrvatsku.H

H.H.