ZAR SU HRVATSKI SABOR ,KOJI VI PREDSTAVLJATE, HRVATSKA VLADA, KOJU VI NADZIRETE , DOISTA NESPOSOBNI UPRAVLJATI REPUBLIKOM HRVATSKOM, NESPOSOBNI ZAŠTITITI HRVATSKE GRAĐANE OD ZLOSTAVLJANJA , SAMI BEZ TUTORA?

JER GLASANJEM ZA, VI STE USTVARI PRIZNALI DA NISTE SPOSOBNI VODITI REPUBLIKU HRVATSKU I ZAŠTITITI NJENE GRAĐANE SAMOSTALNO, BEZ TUTORA I NADZORA I TO KOJEG NADZORA? OBIČNE SKUPINE GREVIO?...

MORAM NAGLASITI DA STE SAMI PLJESKOM NAGRADILI, ŠTO? SVOJU NESPOSOBNOST!

-PREDSTAVLJA LI SABOR RH NJENE GRAĐANE I HRVATSKI NAROD ?
-ČUVA LI SABOR RH SUVERENITET I INTEGRITET REPUBLIKE HRVATSKE?
-JE LI DOISTA BILU NUŽNO RATIFICIRATI ISTANBULSKU KONVENCIJU?
-SABOR RH 13.TRAVNJA 2018.GODINE USVOJIO JE ZAKON O RATIFIKACIJI

Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji- ISTANBULSKE KONVENCIJE

Nakon rezultata glasanja 110 ZA, 30 PROTIV, 2 SUZDRŽANA I 9 koji nisu
glasali, otvorila su mi se mnoga pitanja;

1. POSTAVLJAM PITANJE JELI DOISTA BILO NUŽNO RATIFICIRATI TAJ DOKUMENT?

2. ZAR DRŽAVA HRVATSKA NIJE SPOSOBNA SA SVOJIM ZAKONODAVSTVOM, SVOJIM INSTITUCIJAMA ZAŠTITITI GRAĐANE RHOD ZLOSTAVLJAČA?

3. ZAR NIJE SAM HRVATSKI SABOR IZGLASAO NIZ ZAKONA KOJI POKRIVAJU UPRAVO LJUDSKA PRAVA I ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA?

4. ZAR JE BILO NUŽNO JEDAN DIO SUVERENITETA RH PREPUSTITI NEKOJ SKUPINI GREVIO, KOJA ČAK NIJE NI TIJELO EUROPSKE UNIJE?

5. ZAŠTO SABORSKI ZASTUPNICI NISU POSTAVILI VLADI TO PITANJE, A DUŽNI SU BRANITI SUVERENITET I INTEGRITET REPUBLIKE HRVATSKE?

Ustav RH definira ulogu Sabora u RH

Članak 81.

Hrvatski sabor:
– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
– donosi zakone,
– donosi državni proračun,
– odlučuje o ratu i miru,
– donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
– donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
– ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske,
– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
– raspisuje referendum,
– obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
– daje amnestiju za kaznena djela,
– obavlja druge poslove utvrđene Ustavom

Što znači da su zastupnici sa punim pravom i obvezom trebali postaviti ta ista pitanja VLADI RH kao predlagatelju Zakona o ratifikaciji IK, a nisu to učinili.

Hrvatski Sabor dužan je nadzirati rad Vlade RH, pa prema tome zastupnici nisu ispunili svoju zakonsku dužnost da preispitaju sve posljedice koje IK donosi.

Ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je da većina građana ne podupire usvajanje IK . Ni nakon tog saznanja, nisu postavili pitanje nužnosti usvajanja IK.

Agencija 2X1 komunikacije provela je telefonsku anketu na 1400 ispitanika na temu Istanbulske konvencije. Prilikom anketiranja ispitanici su odgovarali i na pitanje koju stranku podupiru. Na pitanje “Podupirete li Istanbulsku konvenciju?”, 58,07% ispitanika je odgovorilo da ne podupire, a 41,93% odgovorilo je pozitivno tj. da podupire ratifikaciju Konvencije.

• Anketirani ispitanici koji su simpatizeri HDZ-a odredili su su se u omjeru 38,93% za, a 61,07 % protiv ratifikacije IK.
• SDP-ovi simpatizeri su 59,85% za, a 40,16% protiv.
• Most-ovi glasači su 42,42% za i 57,58% protiv.
• Među simpatizerima Živog zida 59,18 % je za, a 40,82% protiv, ali nisu glasali, iako su bili u Sabornici.

Jedina stranka sa značajnijim postotkom čiji su simpatizeri apsolutno protiv ratifikacije Istanbulske konvencije je stranka Neovisni za Hrvatsku.

Rezultati ankete na Facebook stranici 2X1 komunikacija, 4. travnja 2018.

Poznato je da je Turska prva ratificirala IK, pa da se zločini prema ženama i njihovo zlostavljanje nije smanjilo ,dapače! CNN Turska je objavio, pozivajući se na službene izvore, da je od 2010. do 2017. ubijeno 1.915 žena, od čega gotovo dvije trećine od supruga ili partnera, daljih 213 od očeva, sinova, ili braće, a još 114 od drugih muških rođaka. Najmanje 395 ih je ubijeno jer su pokrenule razvod. Uz to, 40% Turkinja izjasnilo se da je barem jednom u životu dobila batine od supruga, partnera, brata ili oca.

Marcel Holjevac. Što je Istanbulska donijela prvoj zemlji koja ju je ratificirala?
Broj žrtava se učetverostručio! Narod.hr, 27. ožujka 2018.
Poznato je da je Sabor već donio niz Zakona upravo na temu zaštite obitelji i diskriminacije;

• 2003. godine (NN 116/03) do danas (NN 70/17) postoji Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, koji izričito štiti žene i djecu od oblika fizičkog, psihičkog, psihološkog i oblika egzistencijalno ugrožavajućeg nasilja. te da su u Hrvatskoj na snazi i brojni takvi međunarodni propisi i konvencije, koji su u Hrvatskoj ratificirani, a odnose se na zaštitu djece i žena od svih oblika nasilja i diskriminacije kao što su:

1. Konvencija o pravima djeteta (UN)
2. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (UN)
3. Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama (UN)
4. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (VE)

Istanbulska konvencija dakle ne donosi ništa novo što Hrvatska ne bi već imala u svojim aktima o zaštiti žena i obitelji. I nemoguće je da Vladi RH to nije poznato! Pa koja je onda svrha donošenja i ratifikacije te Istanbulske konvencije?

  •  Zakon o suzbijanju diskriminacije iz 2008. godine
  • Niti to što je Vlada Poljske pokrenula inicijativu za istup te zemlje iz Konvencije, nije uzbunilo saborske zastupnike.
  • Ni svi ti podaci nisu probudili sumnju kod saborskih zastupnika jeli IK uopće potrebna u Republici Hrvatskoj
  • Ta i takva pitanja u raspravi se nisu čula! Ni jedan zastupnik nije Premijeru postavio pitanje svrsishodnosti ratifikacije IK!

SVIM SABORSKIM ZASTU PNICIMA ,NJIH 151 DA IH NE NABRAJAM POIMENCE POSTAVLJAM PITANJE ;

-ZAR SU HRVATSKI SABOR ,KOJI VI PREDSTAVLJATE, HRVATSKA VLADA, KOJU VI NADZIRETE , DOISTA NESPOSOBNI UPRAVLJATI REPUBLIKOM HRVATSKOM, NESPOSOBNI ZAŠTITITI HRVATSKE GRAĐANE OD ZLOSTAVLJANJA , SAMI BEZ TUTORA?

-JER GLASANJEM ZA, VI STE USTVARI PRIZNALI DA NISTE SPOSOBNI VODITI REPUBLIKU HRVATSKU I ZAŠTITITI NJENE GRAĐANE SAMOSTALNO, BEZ TUTORA I NADZORA I TO KOJEG NADZORA? OBIČNE SKUPINE GREVIO?

-MORAM NAGLASITI DA STE SAMI PLJESKOM NAGRADILI, ŠTO? SVOJU NESPOSOBNOST!

Lilli Benčik

Comments are closed.