EVO što se događa s hrvatskim stanovništvom dok vi sjedite i surfate? Dijete se rodi svakih 14 minuta, netko umre svakih deset minuta, a svakih 14 minuta netko se odseli iz zemlje…

Brojni demografski izazovi s kojima se Hrvatska suočava vrlo su složeni, a ni izbliza nemamo potpunu sliku o njihovim uzrocima i posljedicama”...

Ilustracija

Oko podneva, u utorak 11. prosinca, Hrvatska je imala 4.067.797 stanovnika.
Procjena je da se stanovništvo Hrvatske smanjuje za jednu osobu svakih 13 minuta i 10 sekundi. Dijete se rodi svakih 14 minuta i osam sekundi, netko umre svakih devet minuta i 54 sekunde.

Jedna osoba doseli se u Hrvatsku svakih 38 minuta i 14 sekundi, a jedna osoba odseli se iz Hrvatske svakih 13 minuta i 54 sekunde. Ukupno, svaka 24 sata nas je 108 manje.

Prvi su to podaci na koje se nailazi otvaranjem demografske web-stranice clps.hr, koju je nedavno pokrenuo Centar za longitudinalne populacijske studije, u siječnju ove godine osnovan pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Problem cijelog društva

O temama koje obuhvaćaju fertilitet, mortalitet, migracije, starenje, populacijsku politiku, zdravlje i morbiditet, obrazovanje i radnu snagu te obitelj i kućanstvo, clps.hr objavljuje aktualne i pregledno postavljene članke, s naslovima, primjerice, “Demografska revitalizacija u Hrvatskoj – je li moguća?”, “Hoćemo li živjeti sve dulje ili se očekivano trajanje ljudskog života ipak samo primiče svojem maksimumu”, “Arapsko proljeće i ‘procvat’ Egipta” itd.

Predstavljen je, među ostalim, i novi newsletter Demografska istraživanja, znanstvenopopularna publikacija CLPS-a koja će donositi prikaze najnovijih demografskih trendova i populacijskih istraživanja u Hrvatskoj, Europi, ali i u drugim dijelovima svijeta, a tekstove će, osim istraživača koji se bave demografskim i srodnim temama – uglavnom članova CLPS-a – povremeno pisati i studenti te pozvani stručnjaci iz polja demografije, ali i iz drugih područja znanosti iz Hrvatske i inozemstva.

Voditelj CLPS-a je demograf dr. sc. Ivan Čipin, izvanredni profesor na Katedri za demografiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Njegovi istraživački interesi fokusirani su na nizak fertilitet u Hrvatskoj i Europi, na starenje stanovništva te demografiju obitelji i kućanstava.

Prema riječima dr. Čipina, ideja o pokretanju ovakve stranice njegova je i njegova kolege dr. sc. Šime Smolića, docenta na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta (dvojca zaduženog za dvije velike međunarodne studije iz područja demografije – SHARE i GGP).

– Cilj nam je da se predstave vijesti i rezultati najnovijih, posebno međunarodnih istraživanja iz područja demografije i srodnih populacijskih tema. Dodatno smo bili potaknuti velikom dominacijom kvaziznanstvene rasprave u našoj javnosti oko demografskih problema i izazova koji tište naše društvo.

Mišljenja sam da se jedino argumentirano i s korištenjem znanstvenih dokaza na temelju visokokvalitetnih podataka i istraživanja mogu donositi kvalitetne politike te informirati šira javnost.

Preveliko dramatiziranje, stvaranje moralne panike i populizam neće nas odvesti nigdje i može jedino štetiti demografiji kao znanstvenoj disciplini – rekao nam je dr. Čipin.

‘Pesimisti koji nariču’

Upravo je na novim demografskim stranicama dr. Čipin naveo kako se o demografima često govori kao o pesimistima koji “nariču” nad sudbinom izumirućeg naroda, a uglavnom se bave brojenjem rođenih i umrlih, te populacijskim politikama, posebno onima koje potiču više rađanja.

Piše kako su “demografske politike nerijetko ideološki koncipirane, a imigracija i nizak natalitet povezuju se s gubitkom nacionalnog identiteta i izumiranjem nacije.

Ni demografi nisu imuni na ideologiju. No, dobar demograf, kao i svaki dobar znanstvenik, treba vjerovati u znanstvenu metodu i prihvatiti rezultate istraživanja i onda kada oni nisu u skladu s osobnim svjetonazorom.

Brojni demografski izazovi s kojima se Hrvatska suočava vrlo su složeni, a ni izbliza nemamo potpunu sliku o njihovim uzrocima i posljedicama”.

Poziva stoga na otvorenu raspravu temeljenu na provjerenim znanstvenim dokazima bez subjektivnih ocjena, a svoju ulogu u tome imat će i web-stranica clps.hr.

T.H.

Comments are closed.