ZORIĆ PISAO MINISTARSTVU SPORTA: “Tražimo od Vas da mu izdate takvu naredbu!”

Bivši član Izvršnog odbora Dinama, a sada član Skupštine, Damir Zorić napisao je Ministarstvu sporta žestoko pismo u kojemu je zatražio da se izrekne hitna mjere kojom će se predsjedniku Skupštine GNK Dinama narediti da je dužan poštovati Statut kluba.

“Svi najznačajniji hrvatski mediji danas kao najvažniju temu uzimaju i bave se sjednicom Skupštine GNK Dinamo koja se treba održati danas, 25.09.2023.g., s početkom u 18 sati. Tragično je i sramotno da se kao centralno pitanje u svim medijima nameće pitanje kvoruma. Odnosno pitanje, hoće li nadležne državne institucije dozvoliti predsjedniku kluba da samovoljno – protivno izričitoj odredbi Statuta GNK Dinamo-smanji potrebni broj nazočnih zastupnika na sjednici odnosno samovoljno proglasi da pravovaljani kvorum sačinjava manji broj zastupnika od 41, već 35 ili 36, već kako to predsjedniku odgovara, a sve u cilju da pod svaku cijenu ostane na vlasti. Računajući pri tome na sporost i neefikasnost nadležnih institucija!”, piše Zorić u pismu koje supotpisuju i Jure Zovko, Nikola Poljak, Damir Žigrović, Mate Tokić, Mario Paponja i Mario Primorac.

Potpisnici pisma podsjećaju i na statut koji, kako navode, izričito propisuje sljedeće:

“1. čl. 24. st. „Skupštinu sačinjava 80 predstavnika…“

2. čl. „Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine…“

3. čl. 25. st. „Na početku svake redovite sjednice Skupština verificira članove Skupštine iz reda povjerenika.”

“Dakle, nesporno je i laiku je jasno da je preduvjet da bi sjednica Skupštine uopće započela da bude nazočnost najmanje 41 valjanog odnosno ranije verificiranog zastupnika u Skupštini. Ovo je i striktni pravni stav u svim upravnim predmetima Gradskog ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove vezanim uz GNK Dinamo. (npr. predmet Klasa:UP/I-050-01/23-005/1)

Kako je sad već potpuno jasno da predsjednik Skupštine ima danas najozbiljnije namjere grubo prekršiti Statut kluba i odrediti manji broj zastupnika za kvorum, primorani smo Vam se ponovo obratiti kao nadležnom upravnom tijelu čija je zakonska obveza i dužnost štititi zakonska prava i interese svih članova GNK Dinamo i zatražiti od Vas da postupite po odredbi članka 24. stavak 5. Zakona o sportskoj inspekciji i da u ovom iznimno hitnom slučaju donesete hitnu mjeru kojom se naređuje predsjedniku Skupštine GNK Dinamo da je na današnjoj sjednici Skupštine (25.09.2023. s početkom u 18 sati) dužan poštovati Statut GNK Dinamo i odredbu članka 32. Statuta prema kojoj je za pravovaljano odlučivanje potrebna nazočnost natpolovične većine punopravnih i valjano verificiranih zastupnika.

Tražimo od Vas da mu izdate takvu naredbu!

Samo na ovaj način i uz Vašu hitnu aktivnost, izbjeći će se društveni skandal i javna blamaža neviđenih razmjera ukoliko nadležno upravno tijelo dopusti toliku dozu drskosti, bezakonja i samovolje pojedinim osobama u GNK Dinamo koje su i do sada bile u povlaštenom i privilegiranom položaju”, stoji u Zorićevom pismu.