Dr. Josip Stjepandić predsjednik HAZUDD čelnicima Njemačke Merkel, Lambrecht i Maas: Molimo da utječete na svoje hrvatske kolege kako bi se osiguralo da se na čelna mjesta imenuju samo ljudi bez hipoteke jugokomunizma i Udbe.

Stoga Vas u ime naših članova i drugih zainteresiranih strana molimo da utječete na svoje hrvatske kolege kako bi se osiguralo da se na čelna mjesta imenuju samo ljudi bez hipoteke jugokomunizma i Udbe...

Štovana savezna kancelarko Merkel,

Štovana gospođo ministrice pravosuđa Lambrecht,

Štovani ministre vanjskih poslova Maas,

Naša akademija okuplja 60 znanstvenika i umjetnika iz 9 zemalja (uključujući Saveznu Republiku Njemačku) i 4 kontinenta koji su ili hrvatskog podrijetla ili imaju jaku osobnu ili obiteljsku vezu s Hrvatskom, u svrhu razmjene i promicanja znanosti i umjetnosti.

U posljednjih nekoliko tjedana primili smo nekoliko upita zabrinutih građana, također iz Savezne Republike, koji očekuju našu procjenu i reakciju na predstojeće popunjavanje čelnih mjesta u pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.

Kao pozadinu, treba se prisjetiti kako je Hrvatska pristupila Europskoj uniji 1. srpnja 2013. nakon dugotrajnih pregovora i prilagodbi svog političkog i pravnog sustava. Jedan radni dan ranije, Hrvatski sabor usvojio je amandman na zakon o izručenju kojim je obustavljeno izvršenje europskog uhidbenog naloga. Još 2006. godine njemački državni odvjetnik podnio je zahtjev za izručenje Hrvatskoj za Zdravka Mustaća i Josipa Perkovića, dvojicu visokih časnika bivše Udbe, kako bi se nastavilo suđenje u slučaju ubojstva Stjepana Ɖurekovića iz 1983. godine.

Zahvaljujući zaštitničkoj ruci tadašnjeg hrvatskog premijera Milanovića, koju je sa stručne strane podržala profesorica prava Zlata Ɖurđević, dvojica optuženih najprije su ostali pošteđeni od progona. Tek nakon golemog pritiska i prijetnji sankcijama iz EU, sramotni je zakon promijenjen i dvojica optuženih izručeni su Njemačkoj.

Na suđenju pred Visokim zemaljskim sudom u Münchenu osuđeni su na doživotni zatvor zbog posebno svirepog ubojstva hrvatskog izbjeglice Ɖurekovića. Ova je presuda potvrđena pred Visokim saveznim sudom.

Tadašnji premijer kasnije je postao predsjednikom Republike i kao takav ima pravo Hrvatskom saboru predložiti svog kandidata za mjesto predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Ova pozicija ne raspolaže samo pravosudnim ovlastima, već ima i specifične zadaće osiguravanja usklađenosti pravosudne prakse, vođenja državnog izbornog povjerenstva koje nadzire izbore i odlučivanja o žalbama na naloge za izručenje.

Stoga ne iznenađuje da je predsjednik Milanović upravo gospođu Ɖurđević predložio za kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, zanemarujući pritom sve propise i procedure.

Njezino imenovanje bilo bi još jedan težak udarac za skandalozno hrvatsko pravosuđe, čiji su visoki dužnosnici uz korupciju optuženi za sudjelovanje u dječjoj prostituciji.

U Saveznoj Republici Njemačkoj, prema iskazu članova obitelji, i dalje se istražuju ubojstva Hrvata Nikole Miličevića (1980. u Frankfurtu) i Ɖure Zagajskog (1983. u Münchenu), gdje tragovi vode prema bivšim djelatnicima Udbe koji žive u Hrvatskoj. To otvara perspektivu, koja nije posve nerealna, da Savezna Republika opet Hrvatskoj podnese zahtjeve za izručenje osumnjičenika.

Kako bi Vrhovni sud Republike Hrvatske, kojim bi predsjedala gospođa Ɖurđević, odlučio o tome zahtjevu, lako je razvidjeti iz njezinih javnih izjava.

To ovome unutarhrvatskom imenovanju daje novu, europsku dimenziju.

Stoga Vas u ime naših članova i drugih zainteresiranih strana molimo da utječete na svoje hrvatske kolege kako bi se osiguralo da se na čelna mjesta imenuju samo ljudi bez hipoteke jugokomunizma i Udbe.

Sa štovanjem

Dr. Josip Stjepandić

Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori i domovini (HAZUDD)Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel,

sehr geehrte Frau Justizministerin Lambrecht,

sehr geehrter Herr Außenminister Maas,

unsere Akademie versammelt 60 Wissenschaftler und Künstler aus 9 Ländern (darunter auch Bundesrepublik) und 4 Kontinenten, die entweder kroatischer Abstammung sind oder einen starken persönlichen oder verwandtschaftlichen Bezug zu Kroatien haben, zum Zwecke des Austausches sowie der Förderung der Wissenschaft und der Kunst.

In den letzten Wochen sind mehrere Anfragen besorgter Bürger, auch aus der Bundesrepublik, bei uns eingegangen, die unsere Einschätzung und Reaktion zur anstehenden Besetzung der Spitzenposten in den Justizbehörden der Republik Kroatien erwarten.

Zum Hintergrund sei in Erinnerung gerufen, dass Kroatien der Europäischen Union nach langwierigen Verhandlungen und Anpassungen seiner politischen und der Rechtsordnung zum 1.7.2013 beigetreten ist. Einen Arbeitstag zuvor hat das kroatische Parlament eine Änderung des Auslieferungsgesetzes verabschiedet, die die Vollstreckung des europäischen Haftbefehls außer Kraft gesetzt hat. Bereits im Jahre 2006 hat der Bundesanwalt für Zdravko Mustać und Josip Perković, zwei hohen Offiziere der ehemaligen Jugostasi, einen Auslieferungsgesuch an Kroatien gestellt, um den Prozess in der Mordsache Ɖureković aus 1983 fortzuführen.

Dank der schützenden Hand vom damaligen kroatischen Ministerpräsidenten Milanovic, der von der Juraprofessorin Zlata Ɖurđević fachlich unterstützt wurde, blieben zwei Beschuldigte zunächst unbehelligt. Erst auf einen massiven Druck und Sanktionsdrohungen seitens der EU wurde das schändliche Gesetz geändert und die beiden Beschuldigten nach Deutschland ausgeliefert.

Im Prozess vor dem OLG München wurden sie wegen des besonders grauenvollen Mordes am Exilkroaten Ɖureković jeweils zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dieses Urteil hatte auch vor dem Bundesgerichtshof Bestand.

Der damalige Ministerpräsident ist mittlerweile Staatspräsident geworden und hat als solcher Recht, seinen Kandidaten für den Posten des Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofes der Republik Kroatien dem kroatischen Parlament vorzuschlagen.

Dieser Posten ist nicht nur mit Richterkompetenzen ausgestattet, sondern hat auch die spezifischen Aufgaben, für die Angleichung der Gerichtspraxis zu sorgen, die staatliche Wahlkommission, die die Wahlen überwacht, zu leiten und über die Beschwerden zu den Auslieferungsverfügungen zu entscheiden.

So verwundert es kaum, dass Frau Ɖurđević vom Staatspräsidenten Milanović als Kandidatin für die Vorsitzende des Obersten Gerichtshofes der Republik Kroatien an sämtlichen Prozeduren vorbei vorgeschlagen wurde.

Ihre Bestellung wäre ein weiterer schwerer Schlag gegen die skandalumwitterte kroatische Justiz, deren hohen Vertretern neben der Korruption neuerdings auch Beteiligung an der Kinderprostitution vorgeworfen wird.

In der Bundesrepublik wird laut den Familienangehörigen in Mordsachen an Exilkroaten Miličević (1980 in Frankfurt) und Zagajski (1983 in München) nach wie vor ermittelt, wo die Spur jeweils zu den in Kroatien lebenden Mitarbeitern der ehemaligen Jugostasi führt. Dies eröffnet eine, nicht ganz realitätsferne Perspektive, dass die Bundesrepublik weitere Auslieferungsgesuche an Kroatien stellt.

Wie der Oberste Gerichtshof der Republik Kroatien unter Vorsitz von Frau Ɖurđević darüber entscheiden würde, ist ihren öffentlichen Verlautbarungen leicht zu entnehmen.

Dies gibt dieser innerkroatischen Besetzung eine weitere, europäische Dimension.

Daher bitten wir Sie im Namen unserer Mitglieder sowie weiterer Interessierten, sich bei Ihren kroatischen Kollegen dafür einzusetzen, dass für die Spitzenpositionen ausschließlich Personen ohne die Hypothek des Jugokommunismus und Jugostasi bestellt werden.

Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen