Sabor u petak o Buljevom prijedlogu za potpunu zabranu GMO…

Gotovo sve županije zabranile su GMO na svojim područjima...

Izvor: Pixabay (ilustracija)

Hrvatski sabor u petak će raspravljati o prijedlogu Mostova zastupnika Mire Bulja da se uvede potpuna zabrana uzgoja, uvoza i stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama (GMO) na cijeloj državi, uz ograničenu mogućnost korištenja u medicinske svrhe.

Gotovo sve županije zabranile su GMO na svojim područjima, pa je logično da se isto zakonski uredi na cijelom području Republike Hrvatske, argumentira Bulj u svom Prijedlogu zakona o zabrani genetski modificiranih organizama.

U njegovoj izradi vodio se potrebom zaštite zdravlja i ekološka proizvodnje. U Hrvatskoj je trenutno oko 750.000 hektara neobradivih površina koje su više nego podobne za ekološku proizvodnju, uvjerava zastupnik.

Vlada predlaže Saboru da ne prihvati Buljev prijedlog, objašnjava da ga u “ovom trenutku” ne podržava jer smatra da je u suprotnosti s odredbama važećeg zakonodavstva EU, a njegovim donošenjem nastala bi pravna praznina i hrvatsko zakonodavstvo više ne bi bilo usklađeno s propisima EU.

Buljev prijedlog nisu prihvatili ni nadležni saborski odbori.

Sabor će raspraviti i prijedlog Ivana Lovrinovića i Kluba HSS-a da se izmjeni Zakon o šumama, te glasovati o ovaj tjedan odarđenim aktima.H

G.S.

Comments are closed.