U nedjelju počinje zimsko računanje vremena… Ne zaboravite vratiti kazaljku jedan sat unatrag, za vozače stiže važna promjena

Ljetno računanje vremena završava tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 3 sata ujutro računa kao 2 sata...

Također, za zimskog računanja vremena vozači moraju i za vrijeme vožnje danju na svojim vozilima upaliti dnevna, odnosno kratka svjetla.

U nedjelju, 29. listopada, u 3 sata ujutro završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena pomicanjem za jedan sat unatrag.

Ljetno računanje vremena završava tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 3 sata ujutro računa kao 2 sata.

Zimsko računanje vremena trajat će do posljednjeg vikenda u ožujku iduće godine.

Povratkom na zimsko računanje vremena električna energija utrošena od 7 sati do 21 sata obračunava se prema višoj tarifi (VT), a energija utrošena u razdoblju od 21 sata do 7 sati prema nižoj tarifi (NT).

Također, za zimskog računanja vremena vozači moraju i za vrijeme vožnje danju na svojim vozilima upaliti dnevna, odnosno kratka svjetla.

I.V.