U sklopu prekograničnog projekta “ForestFlow” u šume oko Vrbanje pušten 21 jelen!

Partneri u projektu ForestFlow su Hrvatske šume i Vojvodinašume kao javne ustanove odgovorne za upravljanje šumama, Hrvatske vode i Vode Vojvodine kao javne ustanove odgovorne za upravljanje vodama i zaštitu od poplava te Institut za razvoj i međunarodne odnose i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu...

U sklopu europskoga prekograničnog hrvatsko-srbijanskog projekta"ForestFlow" iz uzgajališta u šume na području Šumarije Vrbanja pušten je 21 jelen obični radi obnavljanja populacije divljači stradale u katastrofalnoj poplavi u svibnju 2014., na hrvatskoj strani u šume će se pustiti ukupno 41 jelen čija se vrijednost procjenjuje na oko 550 tisuća kuna, a sa srbijanske strane njih 38. foto HINA

U sklopu europskoga prekograničnog hrvatsko-srbijanskog projekta”ForestFlow” iz uzgajališta u šume na području Šumarije Vrbanja pušten je 21 jelen obični radi obnavljanja populacije divljači stradale u katastrofalnoj poplavi u svibnju 2014., na hrvatskoj strani u šume će se pustiti ukupno 41 jelen čija se vrijednost procjenjuje na oko 550 tisuća kuna, a sa srbijanske strane njih 38.

Nakon adaptacije na novo stanište, nadgledanje kretanja jelena nastavit će se telemetrijskim ogrlicama i terenskim promatranjem kako bi se obnovio jelenski fonda i ponovno uspostavile vitalne populacije jelena koji slobodno žive na prekograničnom prostoru spačvansko-bosutskih šuma.

Prekogranični projekt vrijedan 1,4 milijuna eura

“ForestFlow dvogodišnji je hrvatsko-srbijanski prekogranični projekt vrijedan 1,4 milijuna eura kojemu je cilj obnoviti oštećeni šumski bazen Spačva-Bosut, uspostavit prekogranični sustav prevencije i zaštite od poplava te izraditi akcijski plan za buduću prekograničnu suradnju u zaštiti prirode, okoliša i ljudi od poplava“, istaknuo je voditelj projekta Blaž Štefanek, te dodao da svaka od strana u projektu koristi 50 posto predviđena novca.

Štefanek je podsjetio da je projekt počeo prije godinu i pol dana, te staknuo da je prije tri dana u Šumariji Strošinci već pušten 21 jelen, u međuvremenu su izgrađena i dva prihvatilišta veličine 12 hektara te dva pojilišta na bunare čije su pumpe pokreću solarnom energijom.

Po Štefanekovim riječima, do sada su u sklopu projekta rekonstruirana dva kanala u Spačvanskom šumskom bazenu dužine sedam kilometara, a u narednim će se mjesecima obnoviti oko 10 kilometara kanala niže kategorije.

Član uprave Hrvatskih šuma Igor Fazlekaš naglasio je da je u poplavama 2014. godine stradala i šuma i divljač, među ostalim i 258 jelena i srna, te je ovaj projekt jedan od načina da se pomogne njihovu oporavku.

„Kroz ovaj i druge projekte Hrvatske šume zajedno s partnerima imaju više od milijardu kuna odobrenih projekata ili projekata u pripremi što je zalog za budućnost flore i faune, a nadamo se da će u perspektivi biti još više sredstava iz EU fondova koji će se moći iskoristiti na dobrobit Hrvatskih šuma, šuma u Hrvatskoj i svih hrvatskih građana“, rekao je Fazlekaš.

Projektom ForestFlow predviđene su aktivnosti kojima će se obnoviti infrastruktura za zaštitu od poplava poput uređenja kanala i pristupnih cesta, obnoviti populacija jelenske divljači te izgraditi prihvatilišta, motrilišta, hranilišta i pojilišta za uspješan povratak divljači u šumu. Planira se uspostava prekogranične suradnje i interventnih timova i planova poradi što efikasnije obrane od poplava kao i edukacija učenika u šest osnovnih i dvije srednje šumarske škole s obje strane granice.

Partneri u projektu ForestFlow su Hrvatske šume i Vojvodinašume kao javne ustanove odgovorne za upravljanje šumama, Hrvatske vode i Vode Vojvodine kao javne ustanove odgovorne za upravljanje vodama i zaštitu od poplava te Institut za razvoj i međunarodne odnose i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

Od 1,4 milijuna eura ukupne vrijednosti projekta navedeni partneri osiguravaju 15 posto sredstava, a 85 posto Europska unija.

Predsjednik Uprave šuma Vinkovci Darko Dekanić istaknuo je vrlo dobru suradnju s Vojvodinašumama te izrazio očekivanje da će se ovim projektom fond divljači obogatiti i u genetskom i u brojčanom smislu

Puštanju jelena u šume Šumarije „Vrbanja“ nazočio je i pomoćnik direktora Vojvodinašuma Borislav Stankov koji je rekao da je u šume pod njihovom ingerencijom već pušteno 12 jelena i 26 košuta te se nalaze u prihvatilištima čije će se ograde otvoriti za dva mjeseca nakon čega će divljač biti slobodna lutati šumama.

U katastrofalnim poplavama iz svibnja 2014. godine štete u poljoprivredi u Hrvatskoj procijenjene su na 30 milijuna eura, a u Srbiji na 64,8 milijuna eura. Poplavom je pogođeno 250 kvadratni kilometara u Hrvatskoj te 300 kvadratnih kilometara u Srbiji. Uginulo je 180 tona divlji  domaćih životinja u Hrvatskoj te 288 tona s druge strane granice.

U to vrijeme nje bilo protokola komunikacije između organizacija zaduženih za zaštitu od poplava obiju država.Autor-Hina

A.G.

Comments are closed.